Regulamin

Warunki Umowy Skupu konsol

Regulamin

1. Sprzedający spełnia poniższe wymogi:
a. Konsole w oryginalnym opakowaniu producenta,
b. Posiadają zestaw fabrycznych akcesoriów oraz komplet wszystkich dokumentów (pudełko, instrukcja, gwarancja, kable, pady itd.). Konsola używana nie ma obowiązku posiadania pudełka, jednak takie urządzenie wyceniane jest niżej. Konsole w stanie dostatecznym bez pudełka wyceniane są na 50% wartości. W przypadku konsol używanych pudełko, akcesoria, stopień zużycia padów oraz ważna gwarancja producenta wpływają na cenę końcową. Gry sportowe starsze niż 1 rok (np. FIFA) oraz gry na generacje konsol starsze niż wymienione na stronie, nie są brane pod uwagę przy wycenie.
c. Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i jest możliwość weryfikacji tego pochodzenia. 
d. Firma Skupkonsol.pl ma prawo do weryfikacji pochodzenia urządzeń. Firma Skupkonsol.pl nie ma obowiązku zakupu urządzenia za cenę podaną na stronie internetowej.
e. Wysłana konsola pochodzi z listy dostępnej na stronie głównej www.skupkonsol.pl. Wyjątkiem są urządzenia objęte wcześniejszą zgodą na skup prze firmę SkupKonsol.pl. 
f. Każda konsola nieużywana MUSI posiadać oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura – oryginał lub kopia).

2. Cennik skupu konsol ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wysyłający konsolę jest zobowiązany skontaktować się ze skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu.

a. Stan nowy rozumiany jest jako urządzenie sprzedane przez klienta bez śladów użytkowania (jak nowy, nowy model) z oryginalnym dowodem zakupu z polskiej dystrybucji.

4. Wysyłający ma obowiązek bezpiecznie zapakować konsolę i przekazać ją  kurierowi. W innym przypadku należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, wybraną przez siebie firmą kurierską na własny koszt, po uprzednim kontakcie z firmą ww.skupkonsol.pl.

5. W przypadku gdy przesłana konsola nie posiada cech wymienionych w punkcie 1. www.skupkonsol.pl odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. W przypadku gdy przesłana konsola jest niezgodna z umową, nie przejdzie weryfikacji pochodzenia lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w zamówieniu (konsola niesprawna, konsola po zalaniu, konsola z uszkodzonym padem lub konsola z bardzo mocno zniszczoną obudową), serwis www.skupkonsol.pl odmówi realizacji zamówienia lub ma prawo obniżyć wartość zamówienia. Pracownik firmy Skupkonsol.pl zaproponuje nową cenę skupu. Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na zaproponowane nowe warunki, to urządzenie zostanie odesłane za pobraniem w kwocie 100.00 PLN (50.00 PLN – transport w dwie strony, 50.00 PLN – obsługa zamówienia).


7. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz Skupkonsol.pl w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozostałe informacje nie objęte niniejszym regulaminem są zawarte na stronie internetowej skupu konsol (www.skupkonsol.pl).

8.  Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie o ochronie danych osobistych (RODO), Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu wykonania zamówienia ( sporządzenie umowy kupna sprzedaży, zamówienia kuriera oraz wykonania płatności za urządzenia na wskazane konto bankowe). Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są przekazywane innym podmiotom.

Dziękujemy za zapoznaniem się z regulaminem

Pozdrawiamy, SkupKonsol.pl